Menu

Regulamin zakupów w sklepie kuznia-mocy.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu www.kuznia-mocy.pl jest Kuźnia Mocy, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

„Kuźnia Mocy Marek Smołka”
z siedzibą przy
ul. Reja 4d 
Rybnik 44-213
NIP: 642 302 13 37 
REGON: 242918319

zwanym dalej Sprzedawcą Przedmiotem działalności sklepu www.kuznia-mocy.pl jest sprzedaż suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz akcesoriów i odzieży sportowej.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a zamówienia nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zamówienia i płatności

Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu www.kuzniamocy.pl. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia. Podczas składania zamówienia Zamawiającywybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie.

Dostępne opcje realizacji zamówienia: Poczta Polska firma kurierska (DPD) odbiór osobisty Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłataza zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:

  • płatność przez PayU (przelew bankowy, płatność kartą oraz płatność ratalna) płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);
  • przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);
  • gotówką (płatne w siedzibie Kuźni Mocy).

W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać za pośrednictwem systemu płatności PAYU lub bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

Konto złotówkowe:

mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
13 1140 2004 0000 3802 7421 9901

W tytule przelewu należy wpisać koniecznie numer zamówienia oraz dane osobowe (imie i nazwisko). Brak tych danych może spowodować opóźnienie realizacji. Przelewu należy dokonać w ciągu pięciu dni roboczych. Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.

Ceny i towary

Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

Realizacja

Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościacho czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT ). Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień, które budzą nasze wątpliwości np. brak numeru kontaktowego, niepełny lub podejrzany adres , bardzo duża ilość zamówionego towaru. Przy wybraniu przesyłki za pośrednictwem kuriera obowiązkowo musimy otrzymać Kupującego numer telefonu kontaktowego. Nie podanie numeru kontaktowego uniemożliwia wysyłkę.

Zmiany w zamówieniu

Zamawiający może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zwroty i wymiany

Zamawiający ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno. (formularz do pobrania: PDF, DOC )

Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby:

Kuźnia Mocy Marek Smołka
ul.Reja 4d
44-200 Rybnik

Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas zwróconego produktu.

Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

Kuźnia Mocy Marek Smołka
ul.Reja 4d 
44-200 Rybnik

Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w odpowiedzi na wysłany formularz. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru. Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Kuźnia Mocy Marek Smołka
ul.Reja 4d
44-200 Rybnik

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego www.kuznia-mocy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. „Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego”, „Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Różnice wynikające z indywidualnych różnic zdjęć z otrzymanym towarem (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru”.

4. Firma zastrzega sobie prawo do możliwości zmian regulaminu.